Cho thuê căn hộ chung cư tại Hà Nội

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư. Tỉnh/Tp: Hà Nội

71,514 bất động sản.

Cho thuê chung cư 25T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 152m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th

Cho thuê chung cư 25T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 152m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th (23/09/2017)

Mức giá 13 Triệu/tháng
Diện tích 152 m²
Quận / Huyện Cầu Giấy, Hà Nội
Cho thuê chung cư 25T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 152m2, 3 PN đủ đồ, 16 tr/th

Cho thuê chung cư 25T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 152m2, 3 PN đủ đồ, 16 tr/th (23/09/2017)

Mức giá 16 Triệu/tháng
Diện tích 152 m²
Quận / Huyện Cầu Giấy, Hà Nội
Cho thuê chung cư 25T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 159m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th

Cho thuê chung cư 25T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 159m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th (23/09/2017)

Mức giá 13 Triệu/tháng
Diện tích 159 m²
Quận / Huyện Cầu Giấy, Hà Nội
Cho thuê chung cư 25T2 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 162m2, 3 PN đủ đồ, 19 tr/th

Cho thuê chung cư 25T2 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 162m2, 3 PN đủ đồ, 19 tr/th (23/09/2017)

Mức giá 19 Triệu/tháng
Diện tích 162 m²
Quận / Huyện Cầu Giấy, Hà Nội
Cho thuê chung cư 25T2 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 181m2, 3 PN

Cho thuê chung cư 25T2 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 181m2, 3 PN (23/09/2017)

Mức giá 13 Triệu/tháng
Diện tích 181 m²
Quận / Huyện Cầu Giấy, Hà Nội
Cho thuê chung cư 25T2 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 181m2, 3 PN đủ đồ, 19 tr/th

Cho thuê chung cư 25T2 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 181m2, 3 PN đủ đồ, 19 tr/th (23/09/2017)

Mức giá 19 Triệu/tháng
Diện tích 181 m²
Quận / Huyện Cầu Giấy, Hà Nội
Cho thuê chung cư 29T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 152m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th

Cho thuê chung cư 29T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 152m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th (23/09/2017)

Mức giá 13 Triệu/tháng
Diện tích 152 m²
Quận / Huyện Cầu Giấy, Hà Nội
Cho thuê chung cư 29T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 159m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th

Cho thuê chung cư 29T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 159m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th (23/09/2017)

Mức giá 13 Triệu/tháng
Diện tích 159 m²
Quận / Huyện Cầu Giấy, Hà Nội
Cho thuê chung cư 29T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 181m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th

Cho thuê chung cư 29T1 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 181m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th (23/09/2017)

Mức giá 13 Triệu/tháng
Diện tích 181 m²
Quận / Huyện Cầu Giấy, Hà Nội
Cho thuê chung cư 29T2 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 152m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th

Cho thuê chung cư 29T2 tòa N05 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, 152m2, 3 PN cơ bản, 13 tr/th (23/09/2017)

Mức giá 13 Triệu/tháng
Diện tích 152 m²
Quận / Huyện Cầu Giấy, Hà Nội